Nový strávník

Nový strávník odevzdá vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku ke stravování a koupí si čip za 60,- Kč, který je nevratný (při ztrátě po týdnu si koupit nový čip). Strávníkovi bude přidělen variabilní symbol a domluví si se stravenkovou referentkou způsob platby.

Platba bankovním převodem

  • Zadáním trvalého příkazu na stejnou částku od srpna do května aby, platba byla na účtu Školní jídelny do 20.předcházejícího měsíce V červenci se vrací přeplatky stravného bankovním převodem na účet plátce( v případě změny čísla účtu nahlaste stravenkové referentce.

Platba složenkou

  • Vyzvednete si v kanceláři složenku a předložíte ústřižek o zaplacení, přihlásite žáka na obědy.

Přihlášky ke stažení

Přihlášení obědů

Den dopředu do 13,00 hodin na oběd č.1 a pokud budete mít zájem O běd č.2, tak je potřeba se přihlásit 3 dny dopředu do 13,00 hodin.

K přihlášce ke stravování je nutné dát souhlas k automatickému přihlášeni na následující měsíc.

Strávník, který není přihlášený na obědy, nemá aktivovaný čip a peníze mu zůstávají v přeplatku na stavu konta.

Odhlášení obědů

Obědy č.1 a oběd č.2 den dopředu do 13,00 hodin a to buď:

  • osobně
  • telefonicky 546 215 169, 739 771 985
  • sms zprávou 739 771 985
  • e-mailem sjlastuvkova@centrum.cz
  • přes internet www.strava.cz – zájemci si musí vyřídit přihlašující údaje u stravenkové referentky

Úřední hodiny stravenkové referentky

  • 7,30 -8,00
  • 9,30-10,00
  • 12,00-13,30