Školní jídelna
Laštůvkova

Školní jídlena pro žáky a zaměstnance ZŠ Laštůvkova

O jídelně

Školní jídelna Laštůvkova vaří obědy pro žáky ZŠ Laštůvkova, zabezpečuje pro žáky ZŠ Laštůvkova 77 dietu bezlepkovou a bezmléčnou, zabezpečuje stravování zaměstnancům ZŠ a cizí strávníky.

Školní jídelna Laštůvkova je samostatný právní subjekt a nespadá pod ředitele školy a Základní škola nenese odpovědnost za obědy.

O povolení stravování cizích strávníků rozhoduje ředitelka Školní jídelny.

Aktuality

Nový strávník

Fotokoutek