Vnitřní řád školní jídelny

 • Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a poskytuje stravování pro zaměstnance ZŠ na základě smlouvy (vyhl. č. 165/2021 Sb.). 
 • U cizích strávníků rozhoduje o povolení stravování ředitelka školní jídelny.
 • Pokud stravné nebude včas zaplacené, nemá žák nárok na oběd. Stravné musí být zaplaceno z účtů do 20. dne na účet školní jídelny předcházejícího měsíce anebo stravné bude zaplaceno složenkou
 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor.
 • Podle zákona 395/1991 má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Další den nemoci pokud si včas neodlásí obědy si může přijít pro oběd do jídlonosiče, ale bude mu účtována plná cena oběda tzn.cena potravin + provozní náklady.
 • Z provozních důvodů poslední dva stravující dny a první den v měsíci, vaří školní jídelna jedno jídlo a dietu.
 • Přihlašování a odhlašování lze provádět na tel. č. 546215169 + záznamník, mobil č. 739 771 985 + SMS, emailem sjlastuvkova@centrum.cz nebo osobně u okénka stravovací kanceláře nejpozději do 13 hod. na následující den. V případě onemocnění (první den nemoci) si neodhlášený strávník může vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané). K vyzvednutí obědu do jídlonosiče je nutný čip. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.
 • Od 1. září 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok částku za stravné podle zařazené věkové skupiny. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31.srpna dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací.
 • Úhrada za obědy se určuje každý školní rok, popřípadě během školního roku podle cen potravin na trhu.
 • Přeplatky stravného se vrací převodem z účtu, zcela výjimečně hotově se žádostí zákonného zástupce přes ředitelku ŠJ. 
 • Přeplatky stravného placené bankovním převodem se vrací v červenci. Menší částka než 1000,- Kč zůstává strávníkovi na další období. 
 • Strávník je povinen nahlásit paní stravenkové reference změnu čísla účtu.
 • Každý strávník obdrží po zaplacení obědů čip za 60,- Kč.
 • Čip je nutný pro výdej stravy, který je povinen strávník předkládat při odebírání stravy.

 • Od 1.9.2009 je čip v majetku strávníka a je nevratný. Za čip se peníze nevracejí.

 • Upozorňujeme strávníky, že je nutné zacházet s čipy opatrně aby nedošlo k poškození.

 • Při poškození nebo ztrátě je nutné si zakoupit čip nový.
 • V případě zapomenutí čipu je strávník povinen si vyzvednout náhradní stravovací lístek – který mu stravenková referentka vydá před vyučováním nebo o velké přestávce.

 • Obědy se vydávají pro žáky a zaměstnance ZŠ v jídelně: 11,40 – 14,00 hod.

 • Strava pro nemocné děti jen první den nemoci se vydává mimo provoz ŠJ a to v době od 11,00 – 11,30 hod.
 • Strava pro cizí strávníky se vydává mimo provoz ŠJ a to v době od 10,30 – 11,00 hod.
 • Pokud bude objednávka jídla č.2 menší než 10 porcí dostane strávník menu č.1. Změna jídelníčku je vyhrazena.
 • Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů, že strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Od 1.9. 2014 zavedla školní jídelna službu pro strávníky – objednávání přes internet. Rodič si vyzvedne v kanceláři ŠJ požadované údaje pro vstup do systému.

Přihlášení obědu č.1
automaticky, přes internet 1 den dopředu do 13 hodin

Přihlášení obědu č. 2
přes internet i terminál 3 dny dopředu do 13 hodin

Odhlášení obědu č. 1
přes internet i terminál 1 den dopředu do 13 hodin

Odhlášení obědu č. 2
přes internet i terminál 1 den dopředu do 13 hodin 

Ceny obědů jsou platné od 1.2.2022

strávníci 7-10 let – 30,00 Kč – plná cena 76,-Kč

strávníci 11-14 let – 32,00 Kč – plná cena 78,-Kč

strávníci 15 a více let – 34,00 Kč – plná cena 80,-Kč

zaměstnanci ZŠ – plná cena 82,-Kč

cizí strávníci – 81 (do jídlonosiče) /82 Kč (v jídelně)