Provozní řád k dietnímu stravování

Školní jídelna Laštůvkova poskytuje dietní stravování pouze žákům ZŠ Laštůvkova 77 a to bezlepkovou a bezmléčnou dietu.

Školní jídelna neposkytuje další alternativy např.bez vajec, ryb atd.,potravinové alergie nejsou do dietního stravování zahrnuty.

 • Zákonný zástupce (dále jen rodiče) jsou povinni doložit potvrzení od praktického lékaře (obor děti a dorost) ve kterém je specifikováno o jaký typ diety se jedná a co v dietním režimu dítě může a co nesmí.
 • Výběrem potravin, receptury, jídelním lístek a způsob přípravy jídel je pověřen pracovník s Osvědčením o absolvování odborného školení v oblasti dietního stravování.
 • Výběr potravin, receptury a jídelní lístky konzultuje ředitelka s registrovaným nutričním terapeutem, který vykonává odborný dohled nad dietním stravování.
 • Rodiče neodkladně informují kuchařku o změnách ve zdravotní indikaci a spolupracují se školní jídelnou.
 • provozovatel stanovuje cenu poskytovaných služeb výši (cenu) podle finančních normativů na nákup potravin.
 • V případě onemocnění strávníka se dietní strava nepřipravuje a rodiče jsou povinni strávníka z obědů odhlásit, jinak ŠJ bude účtovat obědy i s provozními náklady. Za neodebranou a nevyzvednutou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Děkujeme Magistrátu města Brna za podporu při přípravě diet.

Výše finančních normativů diety

 • Žáci 7-10 let 30 Kč

  norma syrového masa 70 g

 • Žáci 11-14 let 32 Kč

  norma syrového masa 80 g

 • Žáci 15 let a výše 34 Kč

  norma syrového masa 90 g

Vymezení rozsahu poskytovaných služeb

Diety se nezajišťují:

 • není-li zabezpečena provozní kapacita zaměstnanců v kuchyni
 • při nepřítomnosti kuchaře/ky s osvědčením pro přípravu dietního stravování
 • za nepřítomnosti nutričního terapeuta

V těchto případech je nutné, aby rodič připravil pro dítě jídlo sám a zaměstnanci jídelny
oběd ohřejí a vydají.