Provozní doba kanceláře stravenkové referentky o prázdninách od středy 24.8. – 31.8. 2022

Stravné na ZÁŘÍ 2022 platba v hotovosti výjimečně jen pro 1.třídy / bankovním převodem nebo složenkou.

Zálohové měsíční platby z účtu:

Školní jídelna vaří bezlepkovou a bezmléčnou dietu.
Cena obědu diety je v každé kategorii navýšena o 2,- Kč.

Stravné musí být zaplaceno do 20. dne předchozího měsíce, jinak
strávník nemá nárok na oběd.