POKYNY KE STRAVOVÁNÍ rok 2024/25

Provozní doba kanceláře stravovací referentky: Martina Petříková – kont. mobil: 739 771 985, e-mail: sjlastuvkova@centrum.cz je:

  • Od pátku 23.8. od 8:00-13:00 (polední přestávka 11:30 – 12:00).
  • Od pondělí 26.8. – 30.8.od 8:00 – 14:00 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30)
  • Ve středu 28.8.od 8:00 – 15:00 hodin (polední přestávka 12:00 – 12:30)
  • Ve školním roce provoz kanceláře strav. referentky: 7:30 – 8:00, 9:40 – 10:00 a 11:45 – 14:00 hodin

Školní jídelna Laštůvkova 77 je samostatný právní subjekt.

Školní jídelna má webové stránky a veškeré informace naleznete na stránkách www.sjlastuvkova.cz

Účet Školní jídelny je: 42732621/0100

Ke stravování ve ŠJ je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování s podpisem zákonného zástupce a koupit si čip v hodnotě 60,- Kč, který je nevratný. Strávníkovi bude přidělen variabilní symbol a domluví si se stravenkovou referentkou způsob platby.

Platba

  1. Bankovním převodem na účet – zadáním trvalého příkazu na stejnou částku od srpna do května a to do 20. dne předchozího měsíce. V červenci se vrací přeplatky stravného na účet plátce
  2. Složenkou – předložit stravenkové referentce ústřižek o zaplacení – delší doba připsání platby.

PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

Ke stravování je nutné se přihlásit alespoň 1 den dopředu do 13:00 hodin na oběd č. 1. a oběd č. 2 se přihlašuje 3 dny dopředu do 13:00 hodin. (např. v pondělí se objednává na čtvrtek do 13:00 hodin).

Na přihlášce je souhlas k automatickému přihlašení obědů a od 1.dne následujícího měsíce je dítě přihlášeno ke stravě.

Strávník, který není přihlášený k odběru stravy, nemá aktivovaný čip, tak mu peníze zůstávají v přeplatku – na stavu konta. Maximální přeplatek je 2měsíční záloha na obědy. Zákonný zástupce je povinen provést platbu do 20.dne předcházejícího měsíce, jinak dítě nebude přihlášeno.

STRÁVNÍK, KTERÝ NEMÁ ZAPLACENÉ OBĚDY NEMÁ NÁROK NA OBĚD.

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ:

Obědy (oběd č. 1 a oběd č. 2) se odhlašují 1 den dopředu od 8:00 – do 13:00 hodin a to buď osobně, telefonicky, sms zprávou na mobil, e-mailem nebo přes internet www.strava.cz – zájemci si musí vyřídit přihlašovací údaje u referentky stravování. ŠVP, hory a výlety si rodiče odhlašují sami.

 

V případě nemoci (první den neplánované nepřítomnosti) si oběd můžete vyzvednout na rampě s čipem a to od 11:00 – do 11:30 hodin. Další dny nemoci je strávník povinen odhlásit se ze stravování, jinak budou účtovaný provozní náklady 46Kč + cena za potraviny dle příslušné kategorie. Strávníci jsou zařazeni podle věkových skupin (vyhlášky 107/2005 Sb. o Školním stravování) na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku.

DIETA:

Školní jídelna od října 2015 vaří bezlepkovou, bezmléčnou a diabetickou dietu. Cena za oběd je navýšena v příslušné kategorii o 2,- Kč za suroviny a je podmíněna lékařským potvrzením.

NA KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK JE POTŘEBA NOVÉ LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ.

Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.

Aktuální ceny obědů (potravin) a zálohové platby pro strávníky platný od 1.9.2022