Provozní řád Školní jídelny Laštůvkova 77

 • ŠJ zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců ZŠ Laštůvkova 77.
 • U cizích strávníků rozhoduje o povolení ředitelka ŠJ.
 • ŠJ připravuje oběd č.1 a oběd č.2, dále bezlepkovou a bezmléčnou dietu.
 • Strávník, pokud nemá zaplacené obědy, nemá nárok na oběd.
 • Stravné se platí do 20.předcházejícího měsíce, pokud nemá strávník zaplacené obědy, nemá nárok na oběd.
 • Oběd č.1 se přihlašuje 1 den dopředu do 13,00 hodin.
 • Oběd č.2 se přihlašuje 3 dny dopředu do 13,00 hodin
 • Ke konci kalendářního a školního roku z důvodu uzavírání stravného se příjímají poslední odhlášky dva stravné dny předem.

Provoz školní jídelny je od 11,40-do 14,00 hodin

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance
11,40-14,00

Výdej obědů pro žáky 1 den nepřítomnosti
11,00-11,30

Výdej cizí strávníci v jídelně mimo provoz ŠJ
11,15 -11,30

Výdej obědů cizí strávníci jídlonosičky
10,30-11,00

Výdej obědů vychovatelka ŠD vyjímka
11,20-11,40

Z jídelny je zakázáno vynášet jídlo, vyjímku tvoří ovoce a tyčinka.

 • Strávníkovi je oběd vydán pouze na čip, který si zakoupí za 60,- Kč u stravenkové referentky.
 • Čip je určen po celou školní docházku, při poškození nebo ztrátě je strávník povinen si zakoupit
  nový čip v plné výši-do týdne. Při zapomenutí si žák vyzvedne náhradní stravenku před vyučováním
  nebo o velké přestávce.
 • Po ukončení školní docházky se náhrada za použitý čip neposkytuje.

Žák, který dovrší věku 11 let nebo 15 let v průběhu školního roku (od 1.9.-31.8.) platí již tento školní rok vyšší částku za stravné dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb.