admin_vw_ow

Pravidla pro karanténu

Pro karanténu platí stejná pravidla jako v nemoci, první den se může oběd vyzvednout a dále obědy na žádost školy nebo strávníka jsou odhlášeny.   Nelze odhlásit aktuální den